Vilt

Att gå en kurs på Äleby är en upplevelse utöver det vanliga. Kunskap om naturen, viltet och omhändertagandet av våra naturliga resurser gör Äleby till en oas för inlärning.

Styckningskurs

Lär dig att ta hand om kött, ditt eller jaktlagets fällda vilt. Syftet med kursen är att lära sig anatomisk styckning.

Viltundersökareutbildning

Utbilda dig till viltundersökare och förbättra dina kunskaper om hantering av viltet efter skottet!