Viltundersökareutbildning

Utbilda dig till viltundersökare och förbättra dina kunskaper om hantering av viltet efter skottet!

Utbildningen leder till att du får vara verksam som viltundersökare i jaktlaget. Du får efter genomförd utbildning utfärda ett intyg eller underrätta besiktningsveterinären vid vilthanteringsanläggningen om resultatet av den första yttre och inre undersökningen av ett fällt vilt. Intyget medför att leveransen av viltet förenklas då kraven vanligen sänks på vilka organ som ska medfölja viltet till vilthanteringsanläggningen.
Kursen ger en bred allmänutbildning om tänkbara sjukdomar som kan drabba vårt vilt och hur de påverkar köttet samt hur vi ska agera i de fall vi upptäcker något onormalt. Kursen ger även nya som äldre jägare kunskap om hur man på ett snyggt och livsmedelssäkert sätt hanterar viltet efter skottet.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildandet av viltundersökare är att underlätta försäljningen av kött, samt öka allmänkunskapen inom området bland alla som hanterar livsmedlet vilda djur!

Datum: Bestäms efter hur stort intresset för kursen är 
Kursens längd: Ca 5-6 timmar med start kl 09.00.
Plats: Vilthanteringsanläggningen på Äleby Gård, Södermanland

Kursinnehåll:

Kursmaterialet är granskat och godkänt av Livsmedelsverket.

 • Aktuell lagstiftning
 • Leverans av olika viltslag till en vilthanteringsanläggning
 • Viltundersökarens roll
 • Intyg & Underrättelse
 • Faktorer som påverkar viltköttet
 • Normalt och onormalt beteende
 • Yttre undersökning
 • Fysiologi
 • Mikrobiologi
 • Miljöföroreningar
 • Anatomi och inre undersökning
 • Viltsjukdomar

Boken ”Liv och död bland vilda djur” ingår som fördjupningsmaterial under och efter utbildningen.

Kostnad

Kostnaden för kursen inklusive kursmaterial är 1200 kr +moms, faktura skickas efter genomförd kurs.
Kaffe och lättare lunch ingår.

Anmälan

Anmälan görs genom att man uppger namn och postadress till de personer som skall gå kursen och mailar detta till info@aleby.com, märk mailet ”Viltundersökare”

Varmt välkomna!

Jacob Högfeldt
Instruktör för viltundersökare utbildning

Ni hittar oss även via:www.jagareforbundet.se/Utbildning/Viltundersokaren/