Dagkonferens

525 kr/person

Konferensprogram:

  • Ankomst med morgonkaffe och smörgås
  • Lunch baserad på vilt från egna marker 
  • Fortsatt konfererande och hemfärd ca 17.00 alt. avsluta dagen med en teambuildande aktiv matlagning som tillval.

Välj gärna till en aktivitet såsom aktiv matlagning eller lerduveskytte för att höja teamkänslan under er konferens.

Konferenslokalen tar 20 personer i styrelsesittning och 40 i biosittning. Möjlighet till grupprum finns. Lokalen är utrustad med det en effektiv konferens behöver.

Maila din bokningsförfrågan till info@aleby.com